A kandallóépítés tervezési és kivitelezési szabályai

Kandallót csak szilárd, teherbíró alapra, ill. statikailag méretezett vagy ellenőrzött födémre szabad építeni.
Falra szerelt kandallók esetében főfalnak vagy függőleges tartószerkezetnek kell viselnie a függőleges terheket és az oldalnyomatékot.
A kandallót védeni kell a talajnedvességtől és talajpárától.
A kandallónak legyen saját kéménye, amely megfelel az OÉSZ és az MSZ előírásainak.
A kandalló és elhelyezése feleljen meg a BM tűzvédelmi rendeleteiben előírt követelményeknek.
Kandallót csak nem éghető anyagból szabad építeni, szigetelőanyagként csak ásvány- és salakgyapot jöhet számításba.
Éghető anyagú födémre (fafödém) kandallót építeni szigorúan tilos.
Kandallót elhelyezni csak 12 m2-nél (30 m3-nél) nagyobb helyiségben szabad, amelynek legalább egy szabad nyílása vagy nyitható ablaka van.
A függőleges teherhordó vagy kitöltő falszerkezet éghető anyagát és a kandalló tűztérfalazatát vagy tűzszekrényét legalább 2,5 óra tűzi határértékű tömör fallal kell elválasztani.
Éghető anyagú nyílászáró és beépített szekrény, textíliák és műanyag berendezés, bútor vagy szőnyeg a tűz sugárzási zónájában a kandalló tűztérnyílásától 100 cm-nél közelebb, falsíkjától 20 cm-nél közelebb nem lehet.
A kandalló előtti nem éghető burkolat külső vonala a tűztér külső síkjától vetületben legalább 60 cm-re, a lábazati résztől legalább 40 cm-re, oldalirányban legalább 40 cm-re legyen.
A kandalló előtti területet szikrakicsapódás ellen nem éghető anyagú, hideg (legalább 5 cm vastag) vagy fémlemez védőburkolattal kell ellátni.
Mészkövet kandalló tűzterébe beépíteni Szigorúan tilos.
14 kW teljesítmény feletti nyílt tüzelésű kandalló esetén egy db 5 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni úgy, hogy az 5-10 m-es körzetben könnyen megközelíthető és kezelhető helyen legyen.
Hamuzó- és hamutároló berendezést nem szabad éghető anyagból készíteni (pl. műanyag szemétgyűjtő).
Zárt helyiségben üzemelő kandalló legalább egy kézzel (könnyen) kezelheto égéstermék-elzáró berendezéssel kell rendelkezzen.
"A", "B", "C" tűzveszélyességi osztályú és III. IV. V. tűzállósági fokozatú helyiségben, épületrészben nyílt tűzterű kandallót létesíteni nem szabad.
Tüzelőberendezést nem szabad "A" tuzveszélyességi osztályú épület falára vagy vele összeépíteni.
A szemöldökpárkány faszerkezetének min. 2 cm-rel a tűz sugárzási zónáján kívül kell lennie, ha a tűztér a szemöldök felett 30 cm-en belül van, akkor 5 cm-rel (de min. 2 cm-rel).
A tüzelőtartót a tűztértől 4 óra tűzi határértékű, de legalább 25 cm vastag önhordó fallal kell elkülöníteni.